<<< zurück zur Terminübersicht

DEMONSTRATIONEN IN NIEUWLEUSEN UND RIMPELAAR DÜRFEN STATTFINDEN!!!!!!!

Hier gehts zu den Bedingungen, Treffpunkt und Uhrzeiten für die Mahnwache, die mit der Gemeinde Dalfsen vereinbart wurden >>>

Gerard Kuiper: „Habe grade dem bericht von Dalfsens burgemeister, wir durven dar auch demonstrieren”

„Habe grade den Bericht von Dalfsens Bürgemeister, wir dürfen da auch demonstrieren”

 
De gemeente Dalfsen gaat akkoord met de demonstratie die een aantal liefhebbers van pitbullachtige honden zaterdag wil houden voor de deur van het dierenhotel in Nieuwleusen.


Die Gemeinde Dalfsen stimmt der Demonstration zu, die eine Anzahl von
Liebhabern der pitbullartigen Hunde, am Samstag vor der Türe von dem
Tierhotel in Nieuwleusen, halten wollen.

Volgens de burgemeester is er wel contact geweest met de eigenaresse over extra politiebescherming. Alleen de rechter kan de demonstratie morgen tijdens een kort geding nog verbieden. Burgemeester Elfers betreurt dat het opvangadres voor in beslag genomen agressieve honden is uitgelekt. Normaal gesproken houdt de Algemene Inspectiedienst die de honden in beslag neemt de opvangadressen geheim. Het adres van het dierenhotel is per ongeluk uitgelekt via een aantal juridische stukken.


Laut des Bürgermeisters hat wohl Kontakt mit der Besitzerin stattgefunden, bezüglich extra Polizeischutz.
Nur der Richter kann diese Demonstration kurzerhand verbieten.
Bürgermeister Elfers bedauert, daß die Auffangadresse von den in beschlaggenommen und agressiven Hunde bekannt geworden ist. Normalweise hält die AID die in beschlaggenommen Hunde und deren Auffangadressen geheim.
Die Adresse vom Tierhotel ist per Unglück ans Tageslicht gekommen durch  eine Anzahl geheimer Schriftstücke von Rechtsanwälte, Notar oder Richter, die für die Öffentlichkeit nicht bestimmt waren.

2008 - Flagge zeigen gegen Misshandlung und Tötung von Hunden durch die R.A.D.

Wir haben ja schon oft von den Misshandlungen in den Niederlandischen Laser Asielen gehört. Das jüngste Foto, eines durch Verbrennungen verletzten Hundes, ist ein erneuter Anlass, das zu hinterfragen, was in Kürze auch der Comic „Davids Revenge” an Misshandlungen unter den beschlagnahmten Hunden kommunizieren wird.

So werden wir unseren Beitrag leisten >>>

Die Demonstrationen finden am

12. Januar 2008 um 15.00 in

in den nachstehenden beiden Laser Asielen statt:
 
Dierenhotel Tolhuis (Anita Kersjes),
Tolhuisweg 2, 7711 DN Nieuwleusen
Situation vor Ort

Dierenpension De Rimpelaar,
Rimpelaar 28 te Molenschot


ZUR WEGBESCHREIBUNG >>>Fast hätte die Demonstration nicht stattgefunden.
Heute Morgen (8.1.2008) wurden wir per Mail von Herrn Gerard Kuiper auf folgenden aktuellen Stand gebracht. (inkl. Übersetzung)

Demonstratie Afgeblazen

Demonstration abgeblasen!

Ruzie verscheurt hondenclubs

door Sander Wageman

NIEUWLEUSEN - Binnen verenigingen van vechthondenliefhebbers is een
strijd ontbrand om de manier van actievoeren tegen de behandeling van
in beslag genomen vechthonden

Nieuwleusen _ Innerhalb der Vereinigung von Kampfhundeliebhaber ist ein
Streit entfacht worden, wegen
schlechter Behandlung von in beschlaggenommer Kampfhunde.

Zie ook:

De clubs hebben hun demonstraties tegen asiels in Nieuwleusen en
Molenschot opgeschort en enkele leden geroyeerd. De geroyeerde leden
willen nu met steun van Duitse vechthondenbezitters zelf
demonstraties op touw zetten.

Sehe auch:
Die Clubs haben eine Demonstration gegen die Asyls in Nieuwleusen und Molenschot angezettelt und alle Mitglieder motiviert. Die Mitglieder wollen nun, mit der Unterstützung von deutschen Kampfhunde-Besitzern, diese Demonstration auf biegen und brechen durchzetten.

De Anti Rad Club en Tegen de RAD Hyves wilden eigenlijk zaterdag demonstreren bij Hondenhotel Het Tolhuis in Nieuwleusen. In dat asiel worden honden opgevangen die door justitie in beslag zijn genomen.
Volgens de organisaties worden de dieren er verwaarloosd en mishandeld. Met name Gerard Kuipers, lid van de Anti Rad Club en ook voorzitter van de Vereniging Pitbullbelangen (UKCE) riep op voorhand dat de demonstratie uit de hand zou kunnen lopen.

Der Anti-Rad-Club und Gegen den RAD Hyves wollen eigentlich Samstag demonstrieren bei dem
Hundehotel "Het Tolhuis" ini Nieuwleusen. In diesem Asyl werden Hunde aufgefangen, die durch die
Justiz beschlagnahmt wurden. Laut dieser Organisation, werden die Tiere dort unzureichend versorgt und misshandelt. Gerard Kuipers, Mitglied vom Anti-Rad-Club und auch Vorsitzender von dem Verein Pitbullbelange (UKCE), warnte im Vorfeld das diese Demonstration aus dem Ruder laufen könnte.

Dat zette kwaad bloed bij de werkelijke organisatoren van de acties. Connie Bochane van de Anti Rad Club: ,,Er zijn achter onze rug om clubs uit Duitsland opgetrommeld, maar daar willen we niets mee te maken hebben. We hebben de betreffende personen als lid van onze club geroyeerd." Uit angst voor ongeregeldheden hebben ze daarom de demonstraties uitgesteld. Maar Kuipers wil de acties nu op eigen initiatief doorzetten. Eigenares Anita Kersjes van Het Tolhuis eist dat de acties worden gestaakt. Ze onthield zich gisteren van commentaar

Dies brachte das Blut zum kochen bei den "richtigen" Organisatoren. Connie Bochane vom Anti-Rad-Club:
Es wurden hinter unserem Rücken Clubs aus Deutschland zusammengetrommelt, doch damit möchten wir nichts zutun haben. Wir haben die betreffende Person als Mitglied von unserem Club ausgeschlossen."
Auch Angst, daß diese Demonstration "auslaufen" könnte, wurde sie eingestellt, doch Herr Kuipers möchte jetzt die Demo durch Eigeninitiative, durchsetzen. Besitzerin Anita Kersjes vom "Het Tolhuis" warnt, diese Aktion hat Folgen. Frau Kersjes enthielt sich gestern jeden Kommentars.

Tot zover het Artikel in de STENTOR...
http://www.destentor.nl/vechtdal/2427322/Ruzie-verscheurt-hondenclubs.ece

Hier der Kommentar von Gerard zu diesem Artikel in de Stentor.

Nou beste Mensen, wat een goede aktie was, die opgestart werdt door ANTI - RAD en ANTI RAD-HYVES is nu verwoorden tot een ordinaire ruzie, waarvoor ik hartelijk pas!!!

Nun liebe Menschen, was eine gute Aktion war, gestartet durch Anti-Rad und Anti Rad-Hyves, ist nun zu einem ordinären Streit eskaliert.

Op verzoek van de beide clubs heb ik de organisatie overgenomen gisteren omdat er een bepaalde angst van hun uitging, en ze de weg een beetje kwijt waren.

Auf Wunsch beider Clubs habe ich gestern die Organisation übernommen, weil von ihnen eine Angst ausging und sie den Grund für die Demo vergessen haben.

(Desweiteren hat Gerard mitgeteilt, dass er am Samstag 12.1.2008 in Dierenpension De Rimpelaar,
Rimpelaar 28 te Molenschot sein wird. Hier hat der Bürgermeister seine Erlaubnis für die Demonstration erteilt.)


Gisteren hoorde ik dat er inderdaad een gesprek was geweest met de STENTOR en toen hield ik mijn hart al vast, maar helaas zijn mijn vermoedens juist geweest en zijn we met deze 'wraakactie van een stel gefrustreerde huisvrouwtjes' we weer terug bij af. Als je alleen al kijkt naar de zinsopbouw van het artikel 'RUZIE VERSCHEURT HONDENCLUBS'en verder in het artikel 'VECHTHONDENLIEFHEBBER' en 'DUITSE VECHTHONDENLIEFHEBBERS' dit zijn termen uit 1992/93 die we eindelijk begraven dachten te hebben, en die door deze geestelijk achtergebleven stumpers nu weer nieuw leven is ingeblazen!. Wat ik in 15 jaar opgebouwd dacht te hebben, is nu weer kompleet afgebroken door machtsspelletjes te laten prevaleren boven het eigenlijke doel, namelijk de ellende van de honden onder de aandacht te brengen.

Gestern hörte ich, in der Tat hat eine Gespräch mit Stentor stattgefunden, ich hielt mein Herz fest, also waren meine Vermutungen doch richtig. Man braucht sich nur die Überschriften dieser Artikel durchzulesen: "Streit verärgert Hundeclubs" und "Kampfhundeliebhaber und Deute Kampfhundeliebhaber", dies sind Ausdrücke aus dem Jahr 1992/93 die wir endlich begraben hatten und die durch diese geistigen, zurückgebliebenen Stümper zum neuen Leben erweckt wurden. Was ich dachte, in 15 Jahren erreicht zu haben, ist nun wieder komplett zerstört worden, durch Machtspiele die das eigendlich Wichtige begraben, das Elend der Hunde wieder in die Köpfe zu bringen.

Een nieuwe Demonstratie van de dames AntiRad en Anti Rad Hyves is gedoemd te mislukken, omdat niemand dit meer serieus neemt. Dames bedankt voor het nieuw ingeblazen woord 'VECHTHONDENLIEFHEBBERS'
De AID lacht zich kapot om jullie gestuntel, en de honden zijn weer eens de dupe...


Eine neue Demonstration von den Damen AntiRad und AntiRadHyves ist zum scheitern verurteilt, weil dies niemand mehr ernst nimmt. Damen vielen Dank für das neuerweckte "Kampfhundeliebhaber".
Die AID lacht sich kaputt über Euren Schwachsinn und die Hunde sind wieder die gearschten...

Gerard Kuiper
Voorzitter UKCE

Hier der originale Text der Bekanntmachung der Demo von Gerard Kuiper inkl. der Übersetzung:

Beste mensen,
Liebe Leute (Menschen)
 
Afgelopen week kregen we onderstaande foto binnen wat voor ons de druppel was.
Letzte Woche bekamen wir das untenstehende Foto rein, das für uns der Tropfen war, der das Faß zum Überlaufen bringt.

Zwaar geschokt door het leed wat deze hond is aangedaan hebben we besloten dat het tijd wordt dat iedereen in Nederland ziet wat er met onschuldige honden in sommige laserasiels wordt gedaan!
Schwer schockiert durch das Leid, das man diesem Hund zugefügt hat, habben wir beschlossen, daß es Zeit wird, daß alle in Holland sehen, wie unschuldige Hunde in manchen Laserasielen behandelt werden.
 
Bij bovenstaande hond is duidelijk te zien dat ze verbrand is. Verschillende experts waaronder een dierenarts denken dat het een brandwond is dat opzettelijk door mensen is toegebracht. Op welke manier dit gebeurd is, is niet te achterhalen daar ze het lichaam “helaas”niet hebben. Naar aanleiding van al deze verschrikkelijke mishandelingen hebben we besloten om bij de desbetreffende laserasiels te gaan demonstreren. Het gaat hier om de 2 grootste lasers van Nederland en waar de mishandelingen verzwegen worden door de overheid ondanks al het bewijs. De overheid wil geen onderzoek instellen in deze 2 lasers en wij willen ze op deze manier aandringen om tot actie over te gaan en een onderzoek in te stellen. Dierenhotel Tolhuis word geleid door iemand die voor de AID werkt en der eigen vleeswaren keurt in opdracht van de Overheid en verwaarlozing niet schuwt. Wij Nederlanders betalen mee via de belasting om goed voor honden te zorgen en niet voor mishandelingen en verwaarlozing.
Bei diesem Hund ist deutlich zu sehen, daß er verbrannt wurde. Verschiedenen Experten, worunter ein Tierarzt, denken, daß es eine Brandwunde ist, die absichtlich durch Menschen zugefügt wurde. Wie das genau passiert ist, können wir nicht nachvollzeiehn, da wir den Körper "leider" nicht zur Verfügung haben. Aufgrund dieser schrecklichen Misshandlungen haben wir beschlossen, vor den betreffenden Laserasielen zu demonstrieren. Es geht hier um die beiden großen Lasers in den Niederlanden, wo die Misshandlungen trotz aller Beweise abgestritten werden durch die Behörden. Die Behörden wollen den Vorfällen in diesen beiden Asielen nicht nachgehen und wir wollen sie auf diese Art und Weise unter Druck setzen, aktiv zu werden und eine Untersuchung durchzuführen. Das Tierhotel Tolhuis wird geleitet von einer, die für die AID arbeitet und ihre eigenen Fleischwaren begutachtet im Auftrag der Behörden und Verwahrlosung nicht scheut. Wir Niederländer bezahlen mit durch unsere Steuern, um Hunde gut zu versorgen und nicht für  Misshandlungen und Vernachlässigung.
 
Deze mishandelingen moeten gestopt worden en aangezien de honden zelf niet kunnen praten, gaan wij dat voor ze doen! Geef ze een stem mensen dit hebben ze niet verdiend en denk aan al die tientallen honden die NU in die lasers zitten en mishandeld worden voor hun dood!
Diese Misshandlungen müssen gestoppt werden und da die Hunde selbst nicht sprechen können, werden wir für sie sprechen. Gebt ihnen eure Stimme, sie haben dies nicht verdient und denkt an all die Hunde,  die JETZT in den Lasern sitzen und vor ihrem Tod mishandelt werden.
 
De demonstratie vindt plaats op 12 Januari 2008 om 15.00 uur bij de volgende 2 laserasiels:
Die Demonstration findet statt am 12. Januar 2008 um 15.00 bei den nachstehenden beiden Laserasielen:
 
Dierenhotel Tolhuis, Tolhuisweg 2 te Nieuwleusen
Dierenpension De Rimpelaar, Rimpelaar 28 te Molenschot
Wij willen jullie verzoeken om hier zoveel mogelijk mensen voor op te trommelen en ons mee te helpen.
Wir bitten euch, soviel Menschen wie möglich, zusammen zu trommeln und uns zu helfen.
 
Uiteraard zullen wij niet schuwen om de media hierbij te betrekken! Open de ogen van de mensen in Nederland. Het land waar de overheid zelf geen normen en waarden kent! Natürlich werden wir die Medien hinzuziehen. Öffnet die Augen der Menschen in den Niederlanden. Das Land, wo die Behörden selbst keine Normen und Werte kennen.
 
Ook de mensen met hun stamboom honden zijn niet meer veilig inmiddels zijn er 4 gevallen bekend van honden met stamboom die in beslag genomen zijn de afgelopen 3 maanden, zonder bij enig incident betrokken te zijn. Dus ook u roepen wij nu op om mee te doen, want ook u kan uw hond zo terug ontvangen na een gerechtelijke procedure.
Auch die Menschen, die Stammbaumhunde haben, sind nicht mehr sicher. Inzwischen sind 4 Fälle bekannt, wo Hunde mit Stammbaum beschlagnahmt wurden in den letzten 3 Monaten, obwohl es keinerlei Vorfall gegeben hatte. Also seid auch Ihr nun aufgerufen, mitzumachen, denn auch Ihr könnt euren Hund so zurückbekommen nach einer gerichtlichen Anhörung.
 
Mit freundlichen Grüssen
Met vriendelijke groeten,
De Anti Rad club
Tegen de R.A.D hyves
UKCE


Aus aktuellem Anlass jetzt NEU im Shop - Headwear-BUFF

Es wird bestimmt nicht wohlig war am Samstag, den 12.1.2008. Wer Angst hat, kalte Ohren beim Verteilen von heißen Ohren zu bekommen, der kann noch schnell den Davids-Revenge-Buff bestellen.

Dieser ist seit Anfang 2008 im Shop erhältlich. Und es ist kein Maulkorb, denn den werden wir uns nicht aufsetzen lassen. Man kann hervorragend sprechen und ausrufen, was einem nicht passt. Nur wird es einem dabei nicht so kalt im Gesicht und auf dem Kopf.
Am 8. August 2007 - David's Revenge bei Tier TV in Berlin


Peter Löwisch und seine Hündin Naomi live im Studio

Am Mittwoch, den 08.08.2007 war Peter Löwisch in Tier TV und informierte über die Situation in den Niederlanden. Die Sendung ging von 13:00 bis 15:00 Uhr. Von der Redaktion wurde uns bestätigt, dass die Sendung ein absoluter Erfolg war, da besonders zahlreiche Direktanrufe zum aktuellen Thema verzeichnet weden konnten. Nicht zuletzt diese Beiträge der Zuschauer, machen auch deutlich, wie entsetzt die Menschen sind, wenn sie von der RAD Regel in den Niederlanden erfahren. Die ist unser zweitbestes Motiv genauso weiterzumachen. Das beste Motiv sind nach wie vor die Hunde, die derzeit einsam und auf sich allein gestellt in der Misshandlung der Beschlagnahme auf die Todesspritze warten müssen.

Daher unbedingt den Sendebeitrag ansehen. Eine aufschlussreichere Zusammenfassung gibt es derzeit nicht. Absolut empfehlenswert!

Hier gibts den Link zum kompletten Sendebeitrag von Tier TV mit Peter Löwisch.

mms://wm.rosebud-media.de/ttv/ttv_docco_070808.wmv

Der Fernsehsender existiert erst seit März 2006. Wer Tier TV nicht kennt, hier die Empfangsdaten:

Empfang von TIER.TV

Damit Sie fortan die tierische Welt von TIER.TV empfangen können, brauchen Sie überhaupt nicht viel zu tun. Hier erfahren Sie auch alles zum aktuellen Transponderwechsel: Sie haben Astra Digital: Sofern Sie eine digitale Satellitenanlage besitzen, starten Sie bitten den Kanalsuchlauf. Der Receiver findet dabei alle neuen Kanäle. Natürlich auch TIER.TV. Kanalsuchlauf Um den Kanalsuchlauf zu starten, rufen Sie bitte mit der "Menü"- oder "Setup"-Taste im Menü für Einstellungen Ihrer Set-Top-Box bzw. Digital-Recievers den Menüpunkt "Setup" oder "Einstellunegn" auf. Wählen Sie dann die "automatische" Kanalsuche" - manche Herstellen nennen das Menü auch "Programmsuchlauf komplett" oder "automatischer Sendersuchlauf". In der Folge sucht und speichert Ihr Digital-Reciever alle neuen Kanäle. Sie können die TV-Kanäle in einer Sendertabelle auflisten lassen. Wie kann ich TIER.TV ohne Kanalsuchlauf finden? Eine manuelle Einstellung des Kanals kann über den Menüpunkt "Manuelle Kanalsuche", "Programmsuchlauf manuell" oder "Manueller Suchlauf" vorgenommen werden. Die Daten für den Empfang sind: ASTRA 1H Transponder: 87 Polarisation: horizontal Downlinkfrequenz: 12.148,50 MHz Sie haben Kabelanschluss: Dann rufen Sie bitte einfach Ihren Kabelnetzbetreiber oder Ihre Hausverwaltung an und bitten darum, TIER.TV in die Empfangsmöglichkeiten mitaufzunehmen.

Informationsstand auf dem diesjährigen Dog Day in Düsseldorf am Sonntag, 12. August 2007

11:00 bis 18:00 Uhr, auf der Pferderennbahn in Düsseldorf Grafenberg, Rennbahnstr. 20

Zur weiteren Touristenwarnung werden wir auf dem diesjährigen Dog Day 2007 einen Infostand errichten. Hier wird die Marke und die Tierschutzinformation zum ersten mal öffentlich in Erscheinung treten. Gerard Kuiper, ein niederländischer Kynologe und Tierschützer, der in Arnheim als einer der wenigen Gegengutachter tätig ist wird an unserem Stand der Presse und Öffentlichkeit Rede und Antwort stehen, sowie aus erster Hand berichten. Mit ihm wird auch Dion Graus, Zweite Kammer in den Niederlanden) vorort sein. Auch er kann zur derzeitigen politischen Situation alles erklären.


Neben der hauptsächlichen Präsenz und dem Informationscharakter werden diverse Promotionaktionen durchgeführt.

Hier gehts zu einigen Impressionen unserer Messepräsenz.

Besondere Highlights am Stand:


- Standoptik in einem überdimensionalen Hundkäfig

- Informationscounter und Infomaterial für alle Ihre Fragen

- Livebesuch der Internetseite am Stand möglich

- Walkact - knotet Luftballon-Hunde für Kinder

- Glücksrad-Gewinnspiel zur symbolischen "Stoffhund-Befreiung"

- Live-Speedpainting für Besucher, die Ihren Hund als Kunstwerk verewigen lassen wollen

- Verkauf von Merchandise-Artikel, zur ausschließlichen Finanzierung der Widerstands- und Informationsaktion gegen die derzeitige R.A.D.-Regel in den Niederlanden.

- Comiclesung und erste Bilder, ausgewählter Stellen des noch nicht veröffentlichten ersten Kapitels aus dem Comic Davids Revenge.

- u.v.a.m.