<<< zurück

29.1.2008 Niederlande: Ministerin Verburgs Eingeständnis der Unwissenheit und Sarkasmus - als Antwort auf Dion Graus's Frage nach Odin.

Hier ein Auszug aus der Debatte vom 28.1.2008 in der Zweiten Kammer:

(Eine Frechheit ist es wie Ministerin Verburg auf die Frage von Dion Graus eingeht!)

Graus:
”... et betrekking tot de Regeling Agressieve Dieren heb ik het initiatief genomen. Ik heb de Dienst Regelingen gevraagd erop toe te zien dat dieren het beter hebben en niet nodeloos lang worden vastgehouden. Een dier dient niet veertien maanden te worden vastgehouden in afwachting van een vonnis. Hierover heeft de PVV-fractie een motie ingediend. Zelf heb ik bepaalde dieren kunnen redden door in voorkomende gevallende contact op te nemen met de officier van justitie en met de politie. In een aantal gevallen heb ik succes gehad en zijn honden vrijgelaten. Een van deze honden was Odin, een puppie van vijf maanden oud. Dit hondje kon niemand kwaad hebben gedaan. Toen Odin zoek was, heb ik het dier via een politiechef uit de Zuidwesthoek kunnen traceren. Mij is beloofd dat er snel een beslissing over het hondje genomen zou geworden. Het diertje had echter niet in beslag genomen mogen worden, want het ging om een puppie. Aangezien een puppie niet volgroeid is, kan men niet zijn schedelgrootte of zijn schofthoogte bepalen. Deze hond is dus ten onrechte in beslag genomen.

Momenteel is Odin zoek. Niemand weet waar het dier is. Ik hoop dat het snel boven water komt, want anders zijn de rapen gaar. Odin is immers een van de dieren waarvoor ik in verweer ben gekomen. Ik hoop dat de minister uitsluitsel kan geven en mij kan garanderen dat Odin nog in leven is. Daarnaast wil ik vernemen waarom Odin nog niet naar zijn baasje kan terugkeren. De hetze van de AID gaat onverminderd door. Nog steeds worden honden in beslag genomen, zonder dat sprake is geweest van een bijtincident. Pitbullachtige dieren worden zonder opgaaf van reden in beslag genomen. Het verdriet dat door een inbeslagneming wordt veroorzaakt in gezinnen, is verschrikkelijk. Het ergste wat mij kan worden aangedaan, is dat mijn hond mij wordt ontnomen. Ik spreek als ervaringsdeskundige, omdat ik zelf een hond heb.”


Verburg:
”Mevrouw Van Velzen en de heer Graus hebben vragen gesteld over de regeling agressieve dieren. Wij hebben er vorig jaar uitvoerig over gediscussieerd. Er is een commissie aan het werk die zo snel mogelijk zal rapporteren. Zo snel mogelijk daarna zal ik komen met een reactie op basis daarvan.

De heer Graus heeft een vraag gesteld over een individueel geval, de puppy Odin. Het is voor mij onmogelijk om in te gaan op individuele gevallen. De heer Graus weet mij wellicht te vinden om nog iets meer over de puppy te vertellen. Ik hoop dat de puppy goed terecht komt.”

Sie weiß also nicht einmal wie es Odin geht noch ob es ihn überhaupt noch gibt geschweige denn wo????
Und den letzten Satz - ich hoffe, dass der Welpe gut zurecht kommt! - hätte Sie sich echt sparen können.

Wie werden versuchen Euch das so schnell wie möglich zu übersetzen.
Hier das komplette Dokument zum Download
OSV033-0708_tcm118-148166.doc