<<< zurück

16.12.2008 Niederlande: Verburg trekt plannen nieuwe RAD terug!

RAD van de baan
Afgelopen vrijdag 15 december 2008 heeft minister Verburg eindelijk de beloofde brief doen uitgaan over de nadere invulling van de RAD. Die invulling blijkt er echter niet te komen. In plaats daarvan kondigt de minister aan dat zij afziet van het invoeren van een nieuwe regeling; gemeenten hebben volgens Verburg zelf al vold oende juridische middelen tot hun beschikking voor het aanpakken van honden en hun eigenaren op agressief gedrag. Natuurlijk zijn wij blij met dit behaalde succes en wij willen alle ondertekenaars van de petitie heel hartelijk danken voor hun steun. Zonder steun van onze achterban had ons protest niet zo duidelijk kunnen klinken!


Commissie krijgt film van Martin Gaus te zien
Bezorgd blijven wij echter over het feit dat de minister nog altijd verzaakt de oorzaken van agressief gedrag van honden aan te pakken: de eigenaren en de fokkers. Wij hebben dan ook een uitgebreide reactie geschreven op de brief van de minister met een aantal kritische punten en deze naar de commissie gestuurd. Op dinsdag 16 december zullen wij samen met Martin Gaus aanwezig bij de vergadering van de Vaste Kamercommissie voor Landbouw om ons standpunt toe te lichten en een film te vertonen die laat zien hoe en waardoor een hond getraumatiseerd kan worden door de inbeslagname, hoe hij daar van kan herstellen en hoe dat anders zou moeten gaan. Ook ontvangen de minister en de politieke partijen een boekje van ons met reacties op de petitie.


Boran viert kerst thuis!
Ander fantastisch nieuws is dat Boran na een half jaar inbeslagname eindelijk thuis is! De tweejarige Rottweiler van de familie Hugens uit Breda dreigde eerder te zakken voor de risicotest, omdat hij door de inbeslagname en de isolatie getraumatiseerd raakte. Dankzij zijn protesterende baasjes, de drie dierenorganisaties, een advocaat en de familie20Gaus is het toch gelukt het tij voor Boran te keren. Boran mocht van de rechter als eerste hond in de Nederlandse geschiedenis tot rust komen bij de familie Gaus en herstellen van zijn trauma alvorens een test bij hem werd afgenomen. De familie Gaus heeft Boran met veel liefde in huis opgenomen. Na twee weken vond het risico-assessment plaats en daarvoor slaagde Boran met vlag en wimpel. Meer over Boran en zijn thuiskomst kunt u binnenkort zien op de sites van Comité Dierennoodhulp en de Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren (www.comitedierennoodhulp.nl en www.sophia-vereeniging.nl)


Kijken naar uitzending EénVandaag op 17 december!
Het actualiteitenprogramma EénVandaag was erbij toen Boran naar huis mocht. De verslaggevers hebben Boran gefilmd bij de familie Gaus en bij zijn thuiskomst. In de uitzending van woensdag 17 december op Ned 1 (17.59-18.45) besteden zij aandacht aan Boran, de inbeslagname van honden en onze kritische kanttekeningen. Eerder besteedde EénVandaag ook al aandacht aan de nieuwe RAD en Boran.


Aanbieding petitie
Woensdagochtend 17 december biedt een aantal van onze honden aan minister Verburg de mede door u ondertekende petitie aan. Op dit moment hebben er 17.416 mensen de petitie ondertekend. De nieuwe RAD is van de baan; reden voor grote blijdschap . Maar niet voor alle honden. Op dit moment zitten nog altijd tachtig pitbullachtigen geï soleerd opgesloten te wachten op een risicotest. Wij pleiten ervoor dat ook deze honden eerst tot rust mogen komen bij een hondenschool, alvorens zij getest gaan worden.


Lof voor Martin en Helly Gaus
Wij zijn ontzettend blij dat Martin en Helly Gaus op onze vraag ingingen om Boran bij hen tot rust te laten komen, zodat hij kon herstellen van zijn trauma. Zij schreven de rechtbank overtuigende brieven over hoe men een hond dient te testen en waardoor honden trauma s oplopen door inbeslagname. Zij namen Boran daarna liefdevol in huis en gaven hem enorm veel aandacht. Ook de familie Hugens was welkom bij hen. Het lot van honden die getraumatiseerd raken door de inbeslagname raakte hen zozeer dat zij nu een protocol hebben opgesteld om in de toekomst meer honden te kunnen helpen die tot rust moeten komen van de inbeslagname.


Rust voor door inbeslagname getraumatiseerde honden
Boran is de eerste hond die tot rust mocht komen en heeft daarmee een precedent geschapen. Ook andere honden die in beslag genomen zitten, kunnen nu via de rechtbank een verzoek indienen om eerst tot rust te komen voordat zij getest worden. Honden worden nu weken- en zelfs maandenlang in beslag genomen en volkomen geïsoleerd. Waar asielhonden nog uitgelaten worden, speelweides hebben en veelal met een soortgenoot zitten, gaat dit voor inbeslaggenomen honden niet op. Honden zijn groepsdieren en wanneer een hond volkomen geïsoleerd wordt van soortgenoten en menselijk contact moet ontberen kan hij hi erdoor getraumatiseerd raken. Hierdoor kan de hond onbenaderbaar worden. In de komende periode blijven wij ons hard maken voor regelgeving die het geïsoleerd opsluiten van inbeslaggenomen honden verbiedt.


Steun gevraagd voor Ruby
Wij vragen u niet graag om een gift. Maar voor Ruby maken we een uitzondering. Ruby is een van de tachtig pitbulls die nog getest moeten worden vanwege de oude RAD. Zij zit nu al elf maanden geïsoleerd opgesloten en reageert net als Boran negatief op de isolatie. Zij is niet benaderbaar en dreigt nu door het risco-assessment ter dood veroordeeld te worden. De advocaat van Ruby heeft contact met ons opgenomen en omdat de eigenaar de financiële middelen niet heeft, hebben wij aangeboden te helpen. De familie Gaus is bereid ook Ruby op te nemen. Daarom doen wij nu een belangrijke oproep aan u als hondenliefhebber om ons te helpen in de opvang- en therapiekosten. Iedere gift is welkom op giro 3583611 ten name van Comité Dierennoodhulp te Amsterdam, onder vermelding van Ruby. Mocht Ruby deze kans van de rechtbank niet krijgen dan garanderen wij u dat wij de binnengekomen giften gebruiken voor rust voor een andere getraumatiseerde hond.


Bedankt en tot ziens?
De nieuwe RAD is van de baan! Dit is dan ook de laatste brief die u van ons via www.axci.nl ontvangt. Wij willen u bedanken voor uw ondertekening, reactie en de talloze brieven die de minister en de commissie van LNV van u hebbe n gekregen. Zonder u was dit succes niet mogelijk geweest. We zijn er echter nog niet. Ruby moet geholpen worden en ook de andere honden die nu geïsoleerd opgesloten zitten, hebben onze steun broodnodig. Wilt u op de hoogte gehouden worden van het nieuws hierover, klik dan hier. Misschien dus tot ziens en verder wensen wij u een diervriendelijke kerst! Hopelijk vergeet u daarbij de andere dieren niet, want ook de kippen, konijnen, koeien, varkens en kalkoenen hebben net als uw hond intrinsieke waarde en recht op een goed leven.


Nogmaals veel dank voor uw steun,
Comite Dierennoodhulp, Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren,
Stichting Rechten Voor Al Wat Leeft


Websites:
www.comitedierennoodhulp.nl
www.sophia-vereeniging.nl
www.animalfreedom.org/paginas/informatie/rvawl.html


Voor meer informatie kunt een email sturen aan info@dierennoodhulp.nl